Budowa chodnika do cmentarza z przebudową terenu przed kościołem

W 2022 roku Gmina Stryszów planuje, z pozyskanych od państwa tylko na ten cel środków, budowę chodnika od kapliczki św. Rozalii do cmentarza. Celem budowy jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się ta drogą. Budowa chodnika przy kościele wiąże się jednak, niestety z koniecznością zmiany usytuowania obecnych schodów do kościoła i przesunięciem muru wraz z ogrodzeniem, aby jezdnia i chodnik spełniały odpowiednie normy, gdyż bez ich uwzględnienia dotacje nie będą przyznane. Wizualizacja dwóch realnych planów jest umieszczona w gablotce przed kościołem, a wszystkie pięć, czyli również te, których wykonanie nie mieści się w ramach czasowych, aby plan i wykonanie zostały zrealizowane w całości w 2022 roku, bo inaczej przepadną bezpowrotnie środki na ten cel przeznaczone, są umieszczone poniżej. Do 13 listopada parafianie mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Po tym czasie rozpocznie się realizacja planu, bez możliwości zmiany czegokolwiek.

MOŻLIWE WARIANTY PRZEBUDOWY:
1. WARIANT 1
2. WARIANT 2
3. WARIANT 3
4. WARIANT 4
5. WARIANT 5