Obowiązki Grabarza

Obowiązki Grabarza Cmentarza Parafialnego
w Stryszowie

Do obowiązków grabarza należy:

 1. Kopanie grobów i ułożenie mogiły.
 2. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół nowej mogiły.
 3. Ułożenie wieńców po ceremonii pogrzebowej.
 4. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
 5. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
 6. Dopilnowanie porządku po wykonywanych pracach budowlanych i rozbiórkowych na i wokół cmentarza.
 7. Wykaszanie cmentarza, parkingu i ich otoczenia.
 8. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, a zwłaszcza: wokół studni, kontenera, oraz w przydrożny rowie.
 9. Sprzątanie i kompostowanie starych wieńców, suchych liści i traw.
 10. Sprzątanie kaplicy i pomieszczenia gospodarczego cmentarza.
 11. Nadzór nad licznikiem energii.
 12. Wydawanie karty do skarbnika Rady Cmentarnej potwierdzającej prawo do kwatery grobowej oraz określającej wielkość grobu.
 13. Otwieranie wjazdu na teren cmentarza oraz sprawdzanie zgody na prowadzenie prac, dokumentu potwierdzającego prawo do grobu lub miejsca pod budowę grobowca i wniesienia stosownych opłat.
 14. Nadzór nad zachowaniem określonej wielkości grobowców, odległości od grobów i wielkości alejek.
 15. Zgłaszanie ks. Proboszczowi parafii wszelkich nieprawidłowości występujących w trakcie prowadzenia prac budowlano-remontowych orz innych zdarzeń
 16. Wykonywanie innych poleceń ustalonych przez Radę Cmentarna i ks. Proboszcza.