Pogrzeb

Pogrzeb katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

W naszej parafii zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, a po godzinie 20.00 telefonicznie.

Parafia administruje parafialny cmentarz wyznaniowy.

Sprawy związane z miejscem na cmentarzu załatwia Sekretarz Rady Cmentarnej   /opłaty i wskazanie miejsca / – p. Maria Wróbel tel. 033/8797886

Ustalone są przez Radę Cmentarną następujące ceny za posługi p. Grabarza

– wykopanie grobu – 450 zł

– otwarcie grobu – 200 zł

– korzystanie z prądu / do 2 godzin / – 50 zł

Bez zgody Rady Cmentarnej nie może nikt pobierać większych opłat.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

  • Akt Zgonu z USC
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej
  • Dokument stwierdzający opłacenie miejsca na cmentarzu – od Sekretarza Rady Cmentarnej

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii świętej w intencji zmarłego.