Ewangelia i komentarz na III Niedzielę Wielkiego Postu

Wycięcie drzewa to zniszczenie nie tylko jednej rośliny, ale zniszczenie całego mikrokosmosu, w który bywa wpisany także człowiek żyjący jego owocami lub w inny sposób od niego zależny. Musi to być decyzja bardzo odpowiedzialna, podjęta z głębokim rozmysłem. Ale to nie oznacza, że drzewo zawsze musi w jej wyniku pozostać w stanie nienaruszonym. Cierpliwość Boga nie jest Jego bezradnością.
Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go: po co jeszcze ziemię wyjaławia?". Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw; aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć"».
Nawrócenie chroni przed złem
Słysząc o przerażających katastrofach naturalnych i tragicznych wypadkach, które przynoszą dużą liczbę ofiar śmiertelnych, często zastanawiamy się nad ich źródłem i sensem. Dziś szukamy ich wytłumaczenia w przyczynach naturalnych. Prokuratorzy, eksperci od pogody, znajdują racjonalne wyjaśnienie każdej katastrofy, zwracając uwagę na powiązania faktów, zaniechane działania i ludzkie błędy. W czasach Jezusa przyczyn doświadczanego zła szukano w wierze. Okrutny los Galilejczyków zgotowany przez Heroda zrodził pytania: jak to możliwe?, co na to Bóg? Słuchacze Jezusa mieli gotową odpowiedź: grzech był przyczyną ich śmierci, a zło, jakiego doświadczyli, jest karą Bożą. Jezus nie przeciwstawił się ich interpretacji wypadków, ale wszystkich wezwał do nawrócenia. „Jeśli się nie nawrócicie, zginiecie". Podobnie św. Paweł dostrzegł tajemniczy, ale realny związek pomiędzy grzechem, trwaniem w zatwardziałości serca, a nieszczęściem jako jego konsekwencją. Upomina, by chrześcijanie nie popełnili błędów swych przodków. Zachęca, by nie byli skłonni do złego i nie szemrali przeciwko Bogu. Jesteśmy wezwani do nawrócenia, które uchroni nas przed złem i jego konsekwencjami. Nie czekajmy, aż zawali się kolejna wieża albo nastąpi jeszcze jedno trzęsienie ziemi czy przerażający atak terrorystyczny. Zła dopuszcza się człowiek. On też cierpi najbardziej z jego powodu. Trzeba, byśmy wrócili do Boga, który ratuje nas od skutków grzechu. On jest Panem. Jest Nim dla nas, dla naszego ocalenia od zła. I tak jak wyzwolił Izraela z pęt niewoli, tak jest gotów i nas wyzwalać z naszych ograniczeń, słabości i grzechów. Przyjdźmy do Niego jak Mojżesz pokornie i ufnie i zawierzmy Mu siebie.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019
w parafii STRYSZÓW
prowadzone przez ks. Tomasza Błachuta
(od 7 do 10 kwietnia 2019)

Niedziela 07.04.2019

 • 7.30: - Msza św. z nauką ogólną
 • 9.00: (Dąbrówka) - Msza św. z nauką ogólną
 • 10.00: - Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
 • 11.30: - Msza św. z nauką ogólną
 • 16.00: - Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym
 • 17.00: - Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Poniedziałek 08.04.2019

 • 7.00 - Msza św. z nauka ogólną
 • 10.00: - Msza św. dla CHORYCH z obrzędem namaszczenia
 • 16.00 (Dąbrówka) – Msza św. z nauką dla dzieci, po niej nauka dla dorosłych
 • 17.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
 • 19.00 - Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży

 

Wtorek 09.04.2019 - dzień spowiedzi

 • 7.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
 • (Stryszów) - Spowiedź od 8.00 do 10.00
 • (Dąbrówka) - Spowiedź od 15.00 do 16.00
 • 16.00 (Dąbrówka) – Msza św. z nauką dla wszystkich
 • (Stryszów) - Spowiedź od 14.00 do 18.00
 • przerwa od 15.30 do 16.00
 • 18.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Środa 10.04.2019 – dzień zakończenia

 • 7.00 - Msza św. z nauka na zakończenie dla wszystkich
 • 10.00 – odwiedziny CHORYCH nie wychodzących z domu
 • 16.00 (Dąbrówka) – Msza św. z nauka na zakończenie dla wszystkich
 • 17.30 – Msza św. z nauką dla dzieci na zakończenie
 • 19.00 - Msza św. z nauką na zakończenie dla wszystkich

 

Joomla templates by Joomlashine