Ewangelia na II Niedzielę Adwentu

 

Ewangelia według świętego Mateusza

 

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

 

Królestwo niebieskie na ziemi

 

Wierzymy, że zapowiedź proroka Izajasza zawarta w dzisiejszym I czytaniu wypełniła się w Chrystusie. Przez Niego Bóg pokonał wszelkie zło, nienawiść, cierpienie oraz śmierć i rozpoczął królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czy jednak wokół nas i w nas samych doświadczamy tej nowej rzeczywistości? Chociaż Chrystus nas zbawił, to jednak świat wciąż zdaje się być pogrążony w mroku i cieniu śmierci. Zamiast pokoju i miłości doświadczamy w nim wojny i nienawiści. Lecz Jezus nie jest bohaterem z przeszłości. On nie przemienił świata, w którym panuje człowiek, w swoje królestwo, w którym wypełniałaby się zawsze tylko zbawcza wola Boga. Świat wciąż jest oddany w nasze ręce i my nieustannie słyszymy Boże wezwanie do nawrócenia i przemiany. Królestwo niebieskie jest bliskie, bo Chrystus wprowadził je w rzeczywistość ludzkiego życia. Pozostaje jednak ciągle wyzwaniem, gdyż królestwo niebieskie staje się rzeczywistością tylko wtedy, gdy w naszym życiu realizuje się wola Boga. Apostoł Paweł zachęca nas w dzisiejszym II czytaniu, abyśmy żyli w jedności według wzoru Chrystusa. On obdarza nas swoim Duchem, abyśmy stawali się dziećmi i dziedzicami Boga. Zbawienie, obiecane przez proroków, staje się rzeczywistością na miarę naszego zjednoczenia z Chrystusem. Jezus, który jako pierwszy człowiek wkroczył do Bożego królestwa, chce nas tam prowadzić, wzywając do nawrócenia i otwarcia na dary Jego Ducha. Do nas dzisiaj kierowane jest wezwanie Jana Chrzciciela: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie!».

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2019

w parafii STRYSZÓW

prowadzone przez księdza Łukasza Pacynę

ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców

(od 19 do 21 grudnia 2019 roku)

CZWARTEK - 19.12.2019

 •  7.00 - Msza św. z nauka ogólną
 •  16.00 (Dąbrówka) – Msza św. z nauką ogólną
 •  17.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
 •  18.30 - Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży

PIĄTEK - 20.12.2019

 •  7.00 - Msza św. z nauka ogólną
 •  9.00 – odwiedziny chorych z Komunią Świętą
 •  15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza święta
 •  16.00 (Dąbrówka) – Msza św. z nauką ogólną
 •  17.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
 •  18.30 - Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży

SOBOTA - 21.12.2019- dzień spowiedzi

 •  7.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

(Stryszów) - Spowiedź od 8.00 do 10.00

(Dąbrówka) - Spowiedź od 15.00 do 16.00

 • 16.00 (Dąbrówka) – Msza św. z nauką dla wszystkich

(Stryszów) - Spowiedź od 15.00 do 18.00

przerwa od 16.30 do 17.00

 •  18.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Joomla templates by Joomlashine