Liczba wiernych na Mszy świętej niedzielej

Ilość wiernych uczestniczących w Mszach świętych i przystępujących do Komunii świętej w parafii Stryszów 26 września 2021 roku.

– sobota, godz. 18.00 (Msza św. niedzielna)

Obecność: kobiety: 26; mężczyźni: 27

Komunia: kobiety: 12; mężczyźni 12

– niedziela, godz. 7.30

Obecność: kobiety: 89; mężczyźni: 72

Komunia: kobiety: 46; mężczyźni 23

– niedziela, godz. 11.00

Obecność: kobiety: 127; mężczyźni: 112

Komunia: kobiety: 61; mężczyźni 28

– niedziela, godz. 9.00 (Dąbrówka)

Obecność: kobiety: 82; mężczyźni: 79

Komunia: kobiety: 27; mężczyźni 20

Łączna ilość osób uczestniczących w Mszach świętych: 614

Łączna ilość osób przyjmujących Komunię na Mszach świętych: 229