Pro memoria na czas Adwentu i Bożego Narodzenia

Kraków, dnia 3 grudnia 2020 roku

Pro memoria dla Archidiecezji Krakowskiej

na czas Adwentu i Bożego Narodzenia A.D. 2020

Czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia, kiedy to pogłębia się pragnienie wielu wiernych, aby być blisko Pana Boga i pozwolić przeniknąć się Jego miłością, był zawsze uświęcony szczególnie gorliwą i ofiarną służbą kapłańską. Ograniczenia wynikające z epidemii, którą aktualnie przeżywamy, wymagają okazania tej samej, a nawet gorętszej miłości pasterskiej wobec powierzonych nam wiernych.

W związku z tym przedstawiamy rekomendacje dotyczące niektórych aspektów przeżywania najbliższych miesięcy we wspólnotach parafialnych Archidiecezji Krakowskiej.

Ilość i godziny celebracji Eucharystii należy tak zorganizować w zgodzie z normami prawa, by mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba wiernych. Można to osiągnąć m. in. poprzez zaproszenie do pomocy kapłanów nie związanych na co dzień z duszpasterstwem parafialnym: księży profesorów oraz ojców zakonnych. Dyspensa udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego odnosi się zarówno do niedzielnego, jak i świątecznego obowiązku uczestniczenia we Mszy św.

Konieczne jest poświęcenie wielu godzin na przedświąteczną spowiedź, zorganizowaną być może dla każdego z rejonów parafii osobno, z zachowaniem właściwych rygorów sanitarnych. Możliwe są również, po konsultacjach z zainteresowanym chorym oraz członkami rodziny z nim mieszkającymi, przedświąteczne odwiedziny z sakramentami świętymi.

W tym okresie jeszcze bardziej obficie korzystać można z bogatego wyboru celebracji liturgicznych poza Mszą świętą i organizować wspólną Liturgię Godzin, obrzęd Komunii Świętej, adoracje, uwielbienie śpiewem, elementy rekolekcji adwentowych, sprawować sakramenty i sakramentalia.

Symbolicznym znakiem łączności wiernych z parafią niech będą błogosławione w tym okresie i zabierane z kościoła do domów opłatki, woda święcona, świece na stół wigilijny, owies, wino, kreda i kadzidło, a także List Rektora UPJPII.

Wieczór Wigilii przed uroczystością Bożego Narodzenia powinien być przeniknięty religijnymi akcentami. Warto przypominać wiernym o intencjach pokutnych towarzyszących przedświątecznym porządkom i przygotowaniom, o wspólnym ubieraniu choinki, o modlitwie przed wieczerzą wigilijną połączonej z lekturą fragmentu Ewangelii, o użyciu pobłogosławionych opłatków, o życzeniach, które koncentrują się na wartościach duchowych, o tradycyjnie postnym charakterze dań wigilijnych, o śpiewie kolęd i wspólnym oglądaniu transmisji Mszy świętej w nocy.

Wizytę duszpasterską, której szczególnym elementem jest błogosławieństwo rodziny w miejscu jej zamieszkania, pracy i wspólnego rozwoju, można przenieść na dogodny i bezpieczny czas po ustaniu pandemii. Na wyraźne jednak zaproszenie poszczególnych rodzin można odpowiedzieć indywidualnymi odwiedzinami z zachowaniem norm sanitarnych.

W oczekiwaniu na możliwość nawiedzenia w przyszłości domu przez kapłana, można organizować w kościele celebracje przeznaczone dla każdego z rejonów parafii oraz zachęcać wiernych do wspólnej. Nie zaleca się natomiast organizowania opłatkowych spotkań różnych grup i wspólnot parafialnych.

Nie mniej istotne będzie zwracanie uwagi wiernych na codzienne elementy wyrażające bliskość wobec Boga, który nieustannie do nas przychodzi i na nas czeka, jak modlitwa przed posiłkami, czy słowo przepraszam na koniec dnia. Duszpasterze niech wykorzystują wszystkie dostępne środki, by kierować wobec wiernych wyrazy pamięci i zainteresowania – nawet zwykła rozmowa telefoniczna, zwłaszcza z osobami chorymi, może stać się w tym czasie przejawem pasterskiej troski, a podarunek przesłany cierpiącym niedostatek znakiem Bożej nadziei. Zwracać też warto uwagę i zachęcać do okazywania solidarności i pomocy sąsiedzkiej, która zawsze jest naszą odpowiedzią na Bożą miłość.

ks. Grzegorz Kotala

kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie