Odpusty za zmarłych w listopadzie

W tym roku odpust zupełny za zmarłych możemy zyskać raz dziennie w 8 dowolnie wybranych przez siebie dni listopada. Czyli w sumie możemy uzyskać odpust zupełny 8 razy.
Aby uzyskać odpust zupełny, należy nawiedzić cmentarz, pomodlić się za zmarłych i spełnić zwykłe warunki odpustu zupełnego, czyli:

1. Być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do sakramentu spowiedzi.
2. Przyjąć w tym dniu Komunię świętą.
3. Pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
4. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Informacja dla osób starszych, chorych i tych, którzy z ważnych powodów nie mogą opuścić domu, np. z powodu pandemii:
Takie osoby mogą uzyskać odpust spełniając warunki: duchowo dołączyć się do pozostałych wiernych (np. odmówić „Ojcze nasz” lub „Wierzę”), odrzucić przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, mieć intencję jak najszybszego spełnienia warunków zwykłych (spowiedź święta, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) i odmówić przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożną modlitwę za zmarłych (np. różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, medytacyjna modlitwa fragmentem Ewangelii z liturgii za zmarłych lub ofiarowanie Bogu swojego cierpienia i niedogodności życia).