Minimum wiedzy do bierzmowania


- Ojcze nasz
- Zdrowaś Maryjo
- Skład Apostolski (wierzę w Boga)
- Dekalog (Dziesięć Przykazań)
- Części i Tajemnice Różańca
- Koronkę do Bożego Miłosierdzia i sposób jej odmawiania
- Siedem sakramentów świętych
- Dary Ducha Świętego:
1. dar mądrości
2. dar rozumu
3. dar rady
4. dar męstwa
5. dar umiejętności
6. dar pobożności
7. dar bojaźni Bożej

- Grzechy główne
1. pycha
2. chciwość
3. zazdrość
4. gniew
5. nieczystość
6. łakomstwo
7. lenistwo
- Jak dzieli się Pismo święte?
- Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
- Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?
Boży plan zbawienia ludzkości.
- Wymień autorów Ewangelii.
Święci: Marek, Mateusz, Łukasz i Jan
- Sześć prawd wiary:
1. Jest jeden Bóg
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza
a za zło karze
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
- Skąd wiem, że Pan Bóg istnieje?
1. z istnienia świata i ładu na świecie
2. z przekonania wszystkich ludów
3. z własnego sumienia
4. z Objawienia Bożego
strona 1
- Skąd wiemy, że Jezus jest Bogiem?
1. powiedział o tym Bóg Ojciec
2. zaświadczyli to Apostołowie
3. wyznał to wiele razy Pan Jezus
4. potwierdził to Pan Jezus cudami, a zwłaszcza zmartwychwstaniem
- Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?
Mówi o tym Ewangelia - narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł, oraz historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz, Józef Flawiusz)
- Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?
- jeden
- święty
- katolicki (powszechny)
- apostolski
- Co to jest sakrament?
Sakrament jest to widzialny znak, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.
- Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
- Jakich łask udziela bierzmowanie?
1. Pomnaża łaskę uświęcającą
2. wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
3. daje siedem darów Ducha Świętego
4. daje łaskę uczynkową.
- Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
1. Modlić się o dary Ducha Świętego
2. poznać najważniejsze prawdy wiary
3. wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę i życzliwość
4. wybrać sobie patrona
5. porosić świadka do bierzmowania
6. oczyścić duszę z grzechów.
- Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
a) włożenie rąk ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego
b) namaszczenie na czole Krzyżmem świętym i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego"
- Co to jest Krzyżmo święte?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w katedrze.
- Jak należy zachować się w czasie udzielanie bierzmowania?
1. Gdy biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło, w ręce trzymać kartkę do bierzmowania
2. Świadek bierzmowania ma trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego
3. Po namaszczenie odpowiedzieć: „Amen" oraz „I z duchem twoim"
4. Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.
- Z ilu i jakich części składa się Msza święta?
Msza święta składa się z Liturgii Słowa i Liturgii Ofiary.
Liturgia Ofiary obejmuje:
a) przygotowanie darów ofiarnych
b) dokonanie ofiary (przeistoczenie)
c) ucztę ofiarną (Komunia święta)
d) dziękczynienie
- Jakie są warunki sakramentu pokuty?
1. rachunek sumienia
2. żal za grzechy
3. mocne postanowienie poprawy
4. spowiedź
5. zadośćuczynienie.
- Przykazanie kościelne:
1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą
4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymac się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Tekst do nauczenia się na pamięć
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

 

Joomla templates by Joomlashine