Ewangelia na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Ewangelia według świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?». Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Kiedy zostałem ochrzczony?

Chrzest Jezusa nad Jordanem jest objawieniem się Trójcy Świętej. Chrystus, przyjmując go, uniżył się jako sługa i baranek. Przyjął na siebie grzech świata. Chrzest z rąk Jana jest w pewnym sensie pierwszą stacją drogi krzyżowej Jezusa, która przez śmierć zaprowadzi Go do chwały zmartwychwstania. Prawie każdy z nas wie, kiedy się urodził, natomiast niewielu pamięta i świętuje datę przyjęcia chrztu świętego. W perspektywie wiary i zbawienia dla ucznia Jezusa data chrztu powinna mieć znaczenie większe niż data urodzin. Przez chrzest rodzimy się dla Boga, otrzymujemy Jego łaskę, zgładzony jest nam grzech pierworodny. Przez chrzest zostajemy włączeni w paschalne misterium Chrystusa, czyli tajemnicze Jego przejście z tego świata do domu Ojca. Przez chrzest stajemy się członkami Jego wspólnoty, czyli Kościoła. Dialog Jezusa z Janem Chrzcicielem uświadamia nam, że Chrystus nie potrzebował obmycia wodą i chrztu nawrócenia, bo był Bogiem. Przyjął On ludzką naturę i był we wszystkim podobny do człowieka oprócz grzechu. Stawszy się Sługą, przyjął chrzest z miłości do Ojca i do stworzeń. Uświęcił obrzęd i ustanowił sakrament jako widzialny znak niewidzialnej łaski. W święto Chrztu Pańskiego warto podziękować rodzicom i chrzestnym za przekazanie najcenniejszego daru – wiary. Wraz z przyjętym chrztem rozpoczęła się nasza przyjaźń z Bogiem, który jest miłością i nadaje życiu sens. Rodzice i chrzestni powinni też zapytać samych siebie, czy powierzony ich trosce członek Kościoła „jest miły Bogu, boi się Pana i postępuje sprawiedliwie”? (II czytanie).

 

Wizyta duszpasterska (2019/2020)

ks. PROBOSZCZ

  • – (Dąbrówka) – od p. Miarka do p. Zofii Kiepura – 27

czwartek - 2 styczeń 2020 – od godz. 9.00

  •  – (Dąbrówka) – od p. Kasprzyckich do p. Szkut – 42

piątek - 3 styczeń 2020 – od godz. 9.00

  •  – (Dąbrówka) – od p. Kazimierza Stuglika do p. Zadora – 34

czwartek - 9 styczeń 2020 – od godz. 9.00

  •  – (Ostałowa) - od p. Gajda do p. Wójcik – 40

piątek - 10 styczeń 2020 – od godz. 9.00

  •  – (od Krzyżówki cz.I) - od p. Hady do p. Kóska – 23

czwartek - 16 styczeń 2020 – od. godz. 9.00

  •  – (od Krzyżówki cz.II) - od p. Odrowąż do p. Rak – 26

piątek - 17 styczeń 2020 – od. godz. 9.00

  •  – (Ligoczyzna I) od p. Mamcarczyk do p. Lasek – 25

czwartek - 23 styczeń 2020 – od. godz. 9.00

  •  – (Ligoczyzna II oraz nad Kółkiem i za Browarem) od p. Studnickich do p. Gębala – 30

                                          piątek - 24 styczeń 2020 – od. godz. 9.00

  •  – (Zalas i Chełm) – od p. Kubaszewskich do p. Stanisława – 24

czwartek - 30 styczeń 2020 – od. godz. 9.00

  •  – (od Zakrzowa do kościoła) – od p. Leśniak do p. Worytko – 40

piątek - 31 styczeń 2020 – od. godz. 9.00

ks. WIKARIUSZ

– (Kocioł, Rzyczki, Dział) od p. Pasternak do p. Borkowskich

sobota - 28 grudzień 2019 – od godz. 9.00

– (Potoczek – cz.1) od p. Nenko do p. Dobosz

poniedziałek - 30 grudzień 2019 – od godz. 8.00

– (Ogrody i Wajdówka – cz. 2) od p. Pławnych do p. Grajnych

wtorek - 31 grudzień 2019 – od godz. 8.00

– (Centrum 1) od p. Wróbel do p. Buckich

sobota - 4 styczeń 2020 – od godz. 8.00

(Zalipie, Parie, Kamieniec i Krajka) od p. Markiewicza do p. Łasak

środa - 8 styczeń 2020 – od godz. 14.15

– (Ogrody i Wajdówka – cz. 1) od p. Stachura do p. Godula

sobota - 11 styczeń 2020 – od godz. 9.00

– (Bugaj) od p. Adama Studnickiego do p. Janiny Góra

poniedziałek - 13 styczeń 2020 – od godz. 14.30

– (Zadział, Pawlikówka i Rdzawki) od p. Bogdanik do p. Partyka

wtorek - 14 styczeń 2020 – od godz. 8.00

– (Potoczek – cz.2) od p. Stanisławy Polak do p. Dudoń

środa - 15 styczeń 2020 – od godz. 14.15

– (Centrum 2) od p. Jadwigi Kolasa do p. Karelus

sobota - 18 styczeń 2020 – od godz. 08.00

– (Wielkie Pole) od p. Zając do p. Pławnych

wtorek - 21 styczeń 2020 – od godz. 08.00

Joomla templates by Joomlashine