Ewangelia na VI Niedzielę Zwykłą

Ewangelia według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Grzech to obietnica bez pokrycia

Mędrzec Syracydes stwierdził krótko, że Bóg „nikomu nie zezwolił grzeszyć”. Dlaczego? Ponieważ grzech jest największym nieszczęściem człowieka. Pozbawia radości życia i je niszczy. Grzech – to iluzja, która szybko rozczarowuje. Jest obietnicą szczęścia bez pokrycia. Mędrzec mówi, że Bóg daje nam możliwość wyboru – gdyż szanuje naszą wolność, pozwala dokonywać osobistych decyzji, nie zmusza do wyboru dobra. Nie jesteśmy aktorami, odgrywającymi rolę w napisanym przez Boga scenariuszu życia, ale jego twórcami. Pan czuje się jednak za nas odpowiedzialny. Dlatego nie milczy. Wie, co jest dla nas dobre, uprzedza, że niektóre wybory prowadzą donikąd. Ostrzega przed grzechem i jego konsekwencjami. Przez Syracydesa mówi: „Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane”. Bóg ustanowił przykazania, kierując się miłością do nas, a nie chęcią utrudniania nam życia. Dekalog wyznacza bezpieczną drogę do szczęścia. Chrystus stanowczo zabrania nieprawości. Gdyby w grzechu znajdowało się prawdziwe dobro człowieka, Jezus byłby pierwszy, który nakazałby nam grzeszyć. Stanowczo jednak sprzeciwia się złu. Jak dobry Ojciec i serdeczny Przyjaciel mówi: „Nie wchodź w to lub tamto, bo wyrządzisz sobie krzywdę. Zobacz, wielu na tym straciło, nie powtarzaj ich błędów”. Okażmy Mu posłuszeństwo. Zawierzmy. Nikt nie zmarnował swego życia dlatego, że zaufał Chrystusowi i wiernie szedł drogą Bożych przykazań. Wszyscy, którzy Mu uwierzyli, wygrali szczęśliwe życie. I jeszcze więcej: szczęśliwą wieczność.

Joomla templates by Joomlashine