Parafia Stryszów zaprasza!
Znajdź swoje miejsce w małej wspólnocie, 
weź udział w nabożeństwach!

 


 

„ OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI" – to słowa papieża św. Jana Pawła II, które są ciągle dla nas zachętą do pogłębiania naszego życia wiary, osobistej więzi z Chrystusem. Zachęceni wezwaniem Papieża do Nowej Ewangelizacji chcemy dzielić się doświadczeniem Boga i przyjmować świadectwo innych dla umocnienia naszej wiary tak jak doświadczyliśmy już tego podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Dlatego ponownie zaprosiłem do naszej wspólnoty parafialnej ewangelizatorów - katolików, którzy chcą podzielić się jak Bóg jest obecny i działa w ich życiu.
Przygotuje nas do tych dni ewangelizacji w niedzielę 20 lipca o. Krzysztof Czerwionka ze Stryszawy ze Wspólnotą Galilea.
Ewangelizacja będzie trwała w dniach 26 i 27 lipca tj. w sobotę i niedzielę. W sobotę o godz. 9:00 w kościele odbędzie się nabożeństwo rozesłania i ewangelizatorzy, katolicy świeccy i duchowni, rozpoczną odwiedzać nasze domy nie po to by innych nawracać, lecz by dzielić się radością wiary, rozmawiać i modlić się. Przyjmijmy ich jak ludzie wiary „gość w dom, Bóg w dom". Każdy z ewangelizatorów będzie posiadał identyfikator z pieczęcią i podpisem ks. Proboszcza. Proszę abyśmy przyjęli gościnnie ewangelizatorów. Chętnych, którzy chcieliby przenocować u siebie naszych gości z soboty na niedzielę, prosimy, aby zgłosili się do zakrystii. Odebrać osoby na nocleg będzie można po Mszy wieczornej w sobotę. W tym czasie w kościele będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji błogosławionych owoców tych dni ewangelizacji w naszej parafii.
O godzinie 18:00 odbędzie się Msza św. z modlitwą o uzdrowienie chorych na zakończenie pierwszego dnia ewangelizacji. Przyprowadźcie waszych bliskich chorych, abyśmy wspólnie upraszali dla nich miłosierdzia Bożego, prosząc o łaskę uzdrowienia a dla nas o odnowienie i umocnienie wiary.
W niedzielę ewangelizacja będzie kontynuowana podczas Mszy świętych oraz w domach od godziny 12:30 do 17:00.

Wypowiedzi Papieży nt. konieczności nowej ewangelizacji:
Papież Benedykt XVI: List apostolski «motu proprio» PORTA FIDEI, w którym zostaje ogłoszony Rok Wiary z 11 października 2011
«Caritas Christi urget nos» (2 Kor 5, 14) — miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji...... Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary. (7)Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. (9) Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. (6)

Papież Franciszek:
"Myślę, o nas, ochrzczonych: czy mamy tę moc i myślę: czy my w to wierzymy? Że wystarcza chrzest, że nie trzeba więcej, by ewangelizować? Albo ufamy, że ksiądz powie, że biskup powie ... A my? Wtedy łaska chrztu jest trochę nieco skryta, a my zamknięci w naszych myślach, w naszych sprawach. Czasami myślimy: «Jesteśmy chrześcijanami: zostałem ochrzczony, otrzymałem bierzmowanie, pierwszą Komunię ... dokumenty mam w porządku». A teraz możesz spać spokojnie, jesteś chrześcijaninem. Ale gdzie jest ta moc Ducha Świętego, która popycha cię naprzód?" - powiedział papież. Wskazał, że trzeba być wiernym Duchowi Świętemu, aby głosić Jezusa naszym życiem, świadectwem i słowami. "Kiedy to czynimy, Kościół staje się Kościołem-Matką, rodzącą dzieci, ponieważ my, dzieci Kościoła, niesiemy to świadectwo. Kiedy jednak tego nie czynimy, Kościół staje się nie matką, ale Kościołem-niańką, troszczącą się o dziecko, żeby je uśpić. Jest to Kościół w stanie uśpienia. Pomyślmy o naszym chrzcie, o naszej odpowiedzialności naszego chrztu" (17.04.br.)
"Typowym schorzeniem Kościoła, który się zamyka jest skupienie się na samym sobie (...) To rodzaj narcyzmu, który prowadzi nas do duchowego spłycenia, a w konsekwencji nie pozwala nam odczuwać słodkiej i krzepiącej radości płynącej z ewangelizacji". (18.04 br.)

Joomla templates by Joomlashine