Ewangelia i komentarz na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

Podobnie jak w przypadku przygotowania posiłku paschalnego spożytego z uczniami, w kwestii przygotowania do wjazdu Jezusa do Jerozolimy przewiduje On, co będą mówić i jak się zachowają osoby zarządzające odpowiednio zwierzęciem do jazdy wierzchem i pomieszczeniem na świąteczną wieczerzę. Jest prorokiem, a więc wie, ku czemu prowadzi Go Jego droga posłuszeństwa Ojcu i wypełnienia Pism.
Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?", tak powiecie: „Pan go potrzebuje"». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?». Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!». Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».
Któryś za nas cierpiał rany...
Niedziela Palmowa w oczach przyjaciół Jezusa była Jego osobistym triumfem. Ale był to triumf pozorny. Jezus zgodził się na to, by kochające Go osoby zorganizowały Mu królewski wjazd do Jerozolimy. Pozwolił, by rzucały pod Jego stopy gałązki oliwne, by śpiewały „Hosanna Synowi Dawidowemu". Ale Chrystus wiedział, że rozpoczyna się tydzień Jego męki i że właściwy Jego triumf dokona się dopiero w niedzielę zmartwychwstania. Wtedy zatriumfuje prawdziwie jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Dzisiaj Kościół nas zaprasza, abyśmy przeszli Chrystusową drogą pojmania, sądów i drogą krzyżową. Przewodnikiem jest ewangelista św. Łukasz. To on z wielką wrażliwością przedstawia nam cierpienia Pana Jezusa. Jako lekarz i malarz, historyk i sprawozdawca dociera on w swych badaniach do wielu ludzi, by wypytać ich o szczegóły związane z aresztowaniem Jezusa, procesem, Jego ostatnią drogą i wreszcie, ze śmiercią na krzyżu. Będąc uczniem św. Pawła Apostoła Narodów, który nie chciał znać nikogo tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego, spogląda z największą czcią na tajemnice naszego zbawienia. Dlatego spod pióra św. Łukasza wychodzą szczegóły, których brak w innych Ewangeliach. Święty Łukasz przedstawia nam mękę Jezusa jako czas straszliwej walki z szatanem o człowieka. Kto przyjmuje tajemnicę zbawczej męki Jezusowej, ten idzie na całego do walki ze złem. Święty Ignacy Loyola, którego oczy zalewały się łzami, gdy rozmyślał o cierpieniach Chrystusa, modlił się „Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie!". Rozumiał jednak, że nie wystarczy tylko roztkliwiać się pod krzyżem, ale należy po spojrzeniu na krzyż podjąć bezwzględną walkę ze złem w sobie i wokół siebie. W niektórych świątyniach hiszpańskich, przy wielkich krzyżach z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, znajdowały się klęczniki z łańcuchami. Podawano w ten sposób pouczenie klęczącym grzesznikom, że w walce z sobą i swoimi namiętnościami winni przywiązać się raczej łańcuchami do krzyża, niż ulec pokusie złego ducha. W ranach ukrzyżowanego Zbawiciela znajdziemy lekarstwo na wszystko, co nas boli. Jezus bowiem po to umierał, by nas uzdrowić z grzechów i by nas zbawić. Męka Chrystusa jest dla nas największym dobrem i zbawieniem.

Plan adoracji w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

- Wspólnotę Intronizacji Serca Pana Jezusa - od 22.00 - 23.00
- Róże Różańcowe - od 23.00 - 00.00
- Bractwo MB Pocieszenia - od 00.00 - 01.00
- OAZĘ Rodzin - od 01.00 - 02.00
- Wierchowiny, Kocioł, Rzyczki i Dział - od 02.00 - 03.00
- od Zakrzowa do Kościoła - od 03.00 - 04.00
- Zalas i Wielkie Pola - od 04.00 - 05.00
- Centrum I i II - od 05.00 - 06.00
- Zalipie, pod Żarkiem, Kamieniec, Krajka i Zarapie - od 06.00 - 07.00
- od Krzyżówki do Stacji - od 07.00 - 08.00
- Wajdówka, Ogrody i Ostałowa - od 08.00 - 09.00
- od Bogdanika do Rdzawek - od 09.00 - 10.00
- Bugaj i Zarębki - od 10.00 - 11.00
- Potoczek (do Dudoniów) - od 11.00 - 12.00
- Ligoczyzna oraz nad Kółkiem i za Browarem - od 13.00 - 14.00
- Dąbrówka - od 14.00 - 15.00
- uczniów z Gimnazjum i młodzież Oazową - od 15.00 - 16.00
- uczniów z klas od I do III S P. i „Iskierki" - od 16.00 - 17.00
- uczniów z klas od IV do VI i „Teatr Młodych" - od 17.00 - 18.00
- adoracja indywidualna - od 18.00 - 19.00

Joomla templates by Joomlashine