Ewangelia i komentarz na Niedzielę Chrztu Pańskiego

To, co stało się nad Jordanem, jest celem naszego życia – i nad nami ma się ukazać Boże Oblicze. Całą swoją istotą oczekujemy na Ducha Świętego, który nas uświęca i jednoczy z Bogiem, czyniąc nas Jego umiłowanymi dziećmi. Chrzest Chrystusa stał się dla nas bramą, przez którą wchodzimy w relację z Najświętszą Trójcą – źródłem wszelkiego życia i kresem pragnień.
Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Wzruszająca deklaracja Pana Jezusa
W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii nieco mylące jest słowo „chrzest". Jesteśmy przyzwyczajeni do sakramentów świętych i zwykle „rozpędzamy się", nawiązując do naszego chrztu i zobowiązań z niego wynikających. Tymczasem Dobra Nowina nie zaczyna się od zobowiązań, zaczyna się od przypomnienia prawdy, jak bardzo Panu Bogu zależy na każdym z nas. Wydarzenie nad Jordanem dzisiaj opisane poprzedza cały okres działalności publicznej Syna Bożego, który przyjął postać człowieka. On dopiero potem „przyniesie prawo", dopiero potem „otworzy oczy niewidomym". Święty Jan skorzystał z używanego wówczas znaku chrztu – obmycie w wodzie jest czytelnym symbolem pragnienia, by pozostawić za sobą zło, by obmyć się i zacząć od nowa. Tamten chrzest nie czynił nikogo dzieckiem Pana Boga, nie włączał do społeczności Kościoła. Czemu zatem Jezus przyszedł do swego krewnego, który wzywał do nawrócenia i pokuty, skoro ani nawrócenia, ani pokuty nie potrzebował? Chciał świadomie, publicznie stanąć obok tych, dla których przyszedł. Pokazał wszystkim, jak bardzo chce być blisko człowieka, który już raz (a może i wiele razy) zlekceważył Miłość Stwórcy. Chrzest w Jordanie to deklaracja Jezusa z Nazaretu – ogłasza, że nie brzydzi się grzesznikiem, że staje obok tych, co się zagubili, co powinni żałować, obok tych, którzy nie umieją kochać. Pan Jezus chce stanąć na czele wszystkich, którzy uwierzą w Boga pochylającego się nad człowiekiem. Warto zapamiętać tę deklarację Jezusa kochającego człowieka.

 
 Wizyta duszpasterska (2018/2019)

 • – 28 XII 2018 - (Centrum 1) od p. Wróbel do p. Buckich – od. 9.00.
 • – 28 XII 2018 - (Dąbrówka) – od p. Miarka do p. Zofii Kiepura – od. 9.00.
 • – 29 XII 2018 - (od Krzyżówki cz.I) - od p. Hady do p. Kóska – od. 9.00.

...................................

 •  – 02 I 2019 - (od Krzyżówki cz.II) - od p. Odrowąż do p. Rak – od. 13.00.
 • – 03 I 2019 - (Kocioł, Rzyczki, Dział) od p. Pasternak do p. Borkowskich – od. 9.00.
 • – 04 I 2019 - (Centrum 2) od p. Jadwigi Kolasa do p. Karelus – od. 9.00.
 • – 05 I 2019 - (Dąbrówka) – od p. Kasprzyckich do p. Szkut – od. 9.00.

...................................

 • – 07 I 2019 - (Ligoczyzna I) od p. Mamcarczyk do p. Lasek – od. 13.30.
 • – 08 I 2019 - (Ostałowa) - od p. Gajda do p. Wójcik – od. 9.00.
 • – 09 I 2019 - (Potoczek – cz.2) od p. Stanisławy Polak do p. Dudoń – od. 15.30.
 • – 10 I 2019 - (Potoczek – cz.1) od p. Nenko do p. Dobosz – od. 9.00.
 • – 11 I 2019 - (Ogrody i Wajdówka – cz. 1) od p. Stachura do p. Godula – od. 9.00.
 • – 12 I 2019 - (Dąbrówka) – od p. Kazimierza Stuglika do p. Zadora – od. 9.00.

...................................

 • – 14 I 2019 - (Wielkie Pole) od p. Zając do p. Pławnych – od. 9.00.
 • – 15 I 2019 - (Bugaj) od p. Adama Studnickiego do p. Janiny Góra – od. 9.00.
 • – 16 I 2019 - (Zadział, Pawlikówka i Rdzawki) od p. Bogdanik do p. Partyka – od. 9.00.
 • – 17 I 2019 - (Zalipie, Parie, Kamieniec i Krajka) od p. Markiewicza do p. Łasak – od. 9.00.
 • – 18 I 2019 - (Ogrody i Wajdówka – cz. 2) od p. Stanowskich do p. Grajny – od. 9.00.

...................................

 •  – 21 I 2019 - (Ligoczyzna II oraz nad Kółkiem i za Browarem) od p. Studnickich do p. Gębala – od. 9.00.
 • – 22 I 2019 - (Zalas i Chełm) – od p. Kubaszewskich do p. Stanisława – od. 9.00.
 • – 23 I 2019 - (od Zakrzowa do kościoła) – od p. Leśniak do p. Worytko – od. 9.00.

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine